Načelnik službe

Prim dr Marina Tomanić Načelnik Odjeljenja internističkih grana Spec interne medicine

Prim. dr Marina Tomanić

Specijalista interne medicine, supspec. endokrinolog

Glavna sestra

Đurđija Vidić Glavna sestra internističke Službe

Đurđija Vidić

Internistička služba

INFORMACIJA

SVI PACIJENTI KOJI SE NARUČUJU ZA PREGLED U INTERNISTIČKOJ SLUŽBI, INFORMACIJU O TERMINU ZA PREGLED MOGU DOBITI NA BROJ 053 221 501


Internistička služba podijeljena je na sljedeće organizacione jedinice:

Odsjeci:    

  • Odsjek opšte interne medicine i
  • Odsjek onkologije

      

Ambulante:

  • Prijemna internistička ambulanta
  • Konsultativno-specijalistička ambulanta (internistička i subspecijalistička ambulanta)
  • Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku (Holter krvnog pritiska, 24 h EKG holter monitoring, ergometrijski test i ehokardiografija)

      

Internistička služba raspolaže sa 78 kreveta (70 kreveta Odsjek opšte interne medicine, 8 kreveta Odsjek onkologije).

Služba putem stacionarnog bolničkog liječenja i konsultativno-specijalističke zaštite pruža zdravstvene usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Na subspecijalističkom nivou pružaju se usluge iz oblasti kardiologije, endokrinologije, gastroenterohepatologije, reumatologije za hospitalizovane i ambulantno tretirane pacijente. Onkološke usluge pružaju se samo za hospitalizovane pacijente koji su prethodno pregledani na Onkološkom konzilijumu.

Radno vrijeme: Prijemna internistička ambulanta 00:00 do 24:00 h

Za pregled u prijemnoj internističkoj ambulanti potrebna je uputnica za bolničko liječenje izdata od strane porodičnog ljekara.

Konsultativno-specijalističke ambulante 07:00 do 15:00 h

Za pregled u konsultativno specijalističkoj-subspecijalističkoj ambulanti potrebna je uputnica za specijalistički pregled interniste ili određenog subspecijaliste izdata od strane porodičnog ljekara. Poželjno je da pacijenti za konsultativno specijalističke preglede imaju svježe laboratorijske nalaze i medicinsku dokumentaciju ako su ranije liječeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 611

Doktori u službi

Prim. dr Tomanić Marina

specijalista interne medicine, supspecijalista endokrinologije

Dr Đurić Dajana

doktor medicine

Dr Trifunović Brano

specijalista interne medicine

Dr Adžić Marko

specijalista interne medicine-kardiolog

Dr Đekić - Matković Nataša

specijalista interne medicine, supspecijalista onkologije

Dr Vasić - Čupić Nada

specijalista interne medicine

Dr Erbez Dragana

specijalizant kliničke farmakologije

Dr Cicović-Pajunović Jadranka

specijalista interne medicine

Prim. dr Čelik Radenko

specijalista interne medicine - kardiolog

Dr Plivčević Aleksandra

specijalista interne medicine

Dr Blagojević Milan

specijalista interne medicine

Dr Filipović - Subotić Nataša

specijalista interne medicine, supspecijalista endokrinologije

Dr Milekić Jovana

specijalista interne medicine

Dr Stanković Mišo

specijalista interne medicine, na supspecijalizaciji

Dr Miličević Milan

specijalista interne medicine, na supspecijalizaciji

Dr Jeremić Svjetlana

doktor medicine na specijalizaciji

Dr Bošnjak Mirka

doktor medicine na specijalizaciji

Dr Garić Đorđe

doktor medicine na specijalizacij

Dr Milićević Marija

doktor medicine na specijalizaciji

Dr Đuričić Milena

doktor medicine na specijalizacij

Dr Jaćimović Milomir

specijalista interne medicine