Načelnik službe

Dr Nataša Đekić Matković Načelnik Internističke službe Spec interne medicine Onkolog

Dr Nataša Đekić Matković

Specijalista interne medicine - onkolog

Glavna sestra

Đurđija Vidić Glavna sestra internističke Službe

Đurđija Vidić

Internistička služba

INFORMACIJA

SVI PACIJENTI KOJI SE NARUČUJU ZA PREGLED U INTERNISTIČKOJ SLUŽBI, INFORMACIJU O TERMINU ZA PREGLED MOGU DOBITI NA BROJ 053 221 501


Internistička služba podijeljena je na sljedeće organizacione jedinice:

Odsjeci:    

  • Odsjek opšte interne medicine i
  • Odsjek onkologije

      

Ambulante:

  • Prijemna internistička ambulanta
  • Konsultativno-specijalistička ambulanta (internistička i subspecijalistička ambulanta)
  • Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku (Holter krvnog pritiska, 24 h EKG holter monitoring, ergometrijski test i ehokardiografija)

      

Internistička služba raspolaže sa 78 kreveta (70 kreveta Odsjek opšte interne medicine, 8 kreveta Odsjek onkologije).

Služba putem stacionarnog bolničkog liječenja i konsultativno-specijalističke zaštite pruža zdravstvene usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Na subspecijalističkom nivou pružaju se usluge iz oblasti kardiologije, endokrinologije, gastroenterohepatologije, reumatologije za hospitalizovane i ambulantno tretirane pacijente. Onkološke usluge pružaju se samo za hospitalizovane pacijente koji su prethodno pregledani na Onkološkom konzilijumu.

Radno vrijeme: Prijemna internistička ambulanta 00:00 do 24:00 h

Za pregled u prijemnoj internističkoj ambulanti potrebna je uputnica za bolničko liječenje izdata od strane porodičnog ljekara.

Konsultativno-specijalističke ambulante 07:00 do 15:00 h

Za pregled u konsultativno specijalističkoj-subspecijalističkoj ambulanti potrebna je uputnica za specijalistički pregled interniste ili određenog subspecijaliste izdata od strane porodičnog ljekara. Poželjno je da pacijenti za konsultativno specijalističke preglede imaju svježe laboratorijske nalaze i medicinsku dokumentaciju ako su ranije liječeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 611

Doktori u službi

Tomanić dr Marina
specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije
Radojčić dr Mirjana
specijalista interne medicine
Trifunović dr Brano
specijalista interne medicine
Adžić dr Marko
specijalista interne medicine-kardiolog
Đekić-Matković dr Nataša
specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije
Vasić-Čupić dr Nada
specijalista interne medicine
Živak dr Dobrivoje
specijalista interne medicine-kardiolog
Cicović-Pajunović dr Jadranka
specijalista interne medicine
Čelik dr Radenko
specijalista interne medicine-kardiolog
Plivčević dr Aleksandra
specijalista interne medicine
Blagojević dr Milan
specijalista interne medicine
Filipović - Subotić dr Nataša
specijalista interne medicine
Milekić dr Jovana
doktor medicine na specijalizaciji
Stanković  dr Mišo
doktor medicine na specijalizaciji
Jaćimović dr Milomir
doktor medicine na specijalizaciji
Panić dr Goran
doktor medicine na specijalizaciji
Milićević dr Milan
doktor medicine na specijalizaciji
Lazić dr Ozrenka
doktor medicine
Stjepanović dr Mirka
doktor medicine
Paravac dr Aleksandra
doktor medicine
Malić dr Vesna
doktor medicine
Jovičić dr Jelena
doktor medicine
Đuričić dr Milena
doktor medicine