Prigovor ili žalbu može podnijeti:

  • pacijent koji je korisnik zdravstvenih usluga JZU bolnica Doboj,
  • član porodice, rodbina, staratelj ili prijatelj u ime pacijenta, kada pacijent nije u mogućnosti da sam uloži žalbu. U slučaju kada drugo lice podnosi žalbu u ime pacijenta, a pacijent je svjestan, orijentisan i ima očuvanu moć rasuđivanja, neophodno je da pacijent bude upoznat sa prigovorom i da odobri ovaj postupak svojim pristankom,
  • druga lica, odnosno posjetioci, podugovarači ili drugi korisnici.

Obrazac sa neophodnim informacijama

Prigovor ili žalbu možete podnijeti na slijedeći način:

Obrazac sa neophodnim informacijama za upućivanje žalbe se može preuzeti na slijedećem linku:


Obrazac za upućivanje žalbe.


Obrazac sa svim potrebnim podacima, osim poštom, možete poslati i na e-mail  info@bolnicadoboj.com.