Dr Radovan Đenić je još jedan od mladih i perspektivnih doktora koji su uspješno okončali svoju specijalizaciju. Tim povodom je organizovan prijem dr Đenića u kabinetu direktora. Pored direktora naše Ustanove Mladena Gajića, prijemu i sastanku sa novim specijalistom, prisustvovao je i zamjenik direktora dr Siniša Marić. Uz neizbježan razgovor o nekim budućim potezima i planovima menadžmenta, gdje bi svoje mjesto imali i mladi specijalisti, osvrta je bilo i na samo školovanje dr Đenića i njegov „put“ do samog okončanja specijalizacije. Dr Radovan Đenić je dio tima Službe za psihijatriju, gdje se obavljaju dijagnostičke i terapijske procedure, sa različitim mentalnim poremećajima i bolestima.

Dr Radovan Đenić je rođen 01.06.1984. godine u Doboju. Nakon završene Srednje medicinske škole u Doboju 2003. godine, upisao je i završio Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Nakon trogodišnjeg rada u Službi porodične medicine Doma zdravlja Doboj, 2015. godine zasniva radni odnos u Službi za psihijatriju JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. Specijalizaciju iz Psihijatrije završio je na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci pod mentorstvom prof. Milana Stojakovića. Oženjen, otac jednog djeteta.