Obavještavaju se korisnici usluga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj da će se redovan skrining sluha kod beba u okviru Službe za otorinolaringologiju, vršiti svakim radnim danom od 9 – 12 sati. Napominjemo da se neophodno naručivanje vrši na broj telefona 053/241-022 lokal 253.

Zašto testiramo bebe i koliki je broj beba sa oštećenjem sluha?


Statistika kaže, da je oštećenje sluha jedna od češćih urođenih defekata gdje se teška oštećenja sluha pojavljuju kod 1-3 od 1000 rođenih beba. Nagluvost i gluvoću je neophodno otkriti što ranije, da bi se adekvatnom i pravovremenom rehabilitacijom omogućio razvoj govora i jezika a samim tim intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Zbog ovih statističkih podataka je neophodno obaviti skrining sluha bebama što ranije po rođenju. Skrining na oštećenja sluha je obavezan, naročito kod beba kod kojih postoji neki od faktora rizika za oštećenje sluha ( mali skor na Apgar testu nakon rođenja, telesna težina manja od 1500 grama, podatci da u porodici ima nagluvih ili gluvih, urođene anomalije, nedostatak kiseonika prilikom poroda itd.

Bez skrininga sluha prosečno vrijeme za otkrivanje nagluvosti je 18 mjeseci, a rehabilitaciju bi trebalo započeti već od šestog mjeseca.

Kako radimo skrining sluha?


Samo testiranje traje samo nekoliko sekundi i izvodi se dok beba spava. Kroz malu mekanu slušalicu koja se postavlja u bebino uho, pušta se tihi ton, na koji se dobija odgovor koji se automatski registruje u vidu otoakustičnih emisija.

O Službi :

Moramo napomenuti da se Služba za otorinolaringologiju bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti uha, grla i nosa, kao i dijagnostikom i liječenjem bolesti pljuvačnih žlijezda i traumatizmom vilica i lica. Uz podršku i viziju menadžmenta JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj na čelu sa direktorom Mladenom Gajićem, Služba za otorinolaringologiju sprovodi kontinuirano modernizaciju medicinske opreme koja se koristi za preglede pacijenata u ovoj Službi.