Počev od 1.6.2022. godine, dosadašnji rukovodilac Jedinice za internu reviziju JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, mr Vladimir Stanimirović imenovan je na poziciju direktora u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (CHJ).

Uz podršku direktora Bolnice, dosadašnji rukovodilac Jedinice za internu reviziju, uspostavio je u potpunosti funkciju interne revizije u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske. Postupajući u skladu sa zaključcima Vlade Republike Srpske i propisima donesenim od strane Centralne jedinice za harmonizaciju Republike Srpske, na predlog rukovodioca Jedinice za internu reviziju i saglasnost rukovodstva Bolnice, kreirani su novi interni akti dok su postojeći usklađeni sa zakonskom i podzakonskom regulativom iz oblasti sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske.

Pored izvršenog redovnog strateškog i godišnjeg planiranja, godišnjeg, polugodišnjeg i pojedinačnog izvještavanja, komunikacijom i koordinacijom sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Republike Srpske, interna revizija dobojske Bolnice prva je u Republici Srpskoj kreirala Program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta interne revizije u Bolnici, te izvršila eksternu ocjenu interne revizije.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo dosadašnjem rukovodiocu Jedinice za internu reviziju na profesionalnom radu te mu želimo isti profesionalni uspjeh na novom radnom mjestu.