U saradnji menadžmenta JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, koji je prepoznao značaj formiranja Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana kao posebne organizacione jedinice u našoj Ustanovi, i prof. dr Peđe Kovačevića iz Univerzitetskog kliničkog centra, te Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 1.11.2022. godine je zvanično počela sa radom Služba za intenzivnu medicinu nehirurških grana.

Tim povodom direktor JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Mladen Gajić je ugostio delegaciju Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka, kako bi obišli novoformiranu organizacionu jedinicu, te kroz obraćanje okupljenim medijima bliže upoznali javnost sa benefitima koje donosi formiranje jedne ovakve službe za dobojsku regiju i zbrinjavanje najtežih pacijenata u istoj.

Moramo napomenuti da uz Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, koji posjeduje posebnu organizacionu jedinicu za intenzivnu medicinu nehirurških grana, sada i dobojska Bolnica kao druga ustanova u Republici Srpskoj takođe raspolaže sa takvom jedinicom. Prije formiranja pomenute organizacione jedinice, u našoj Ustanovi je u sklopu Službe za anesteziju i reanimaciju uspješno funkcionisala Jedinica za intenzivno liječenje.

Načelnik novoformirane Službe intenzivne medicine za nehirurške pacijente, dr Slaviša Ćelić, je rekao da će kroz formiranje nove organizacione jedinice u našoj Ustanovi biti zbrinjavani pacijenti koji su prije bili transportovani u Banjaluku kako bi bili adekvatno zbrinuti, te da sada najbolju moguću njegu kao i u Univerzitetskom kliničkom centru mogu da dobiju i u dobojskoj Bolnici.

To su sve pacijenti koji imaju teške moždane udare i druge bolesti, koji zahtjevaju intenzivni nadzor, mehaničku ventilaciju. Tu su i internistički pacijenti sa teškim srčanim udarima, poremećajem srčanog ritma, hemodinamski nestabilni pacijenti.

Prof. dr Peđa Kovačević je naveo činjenicu da je menadžment dobojske Bolnice u samo dvije godine uspio da sprovede radnje koje su bile neophodne da bi na kraju rezultat bio ovako uspješan kakav je danas, te da taj period stvaranja svih uslova, a posebno kadra koji je i najbitnija karika u ovom lancu, obično traje od 5 do 10 godina, što još više daje na značaju uspješno odrađenog posla.

Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane, odakle ja dolazim, jedinica je intenzivnog liječenja nivoa 3, tamo se liječe najteži pacijenti, tamo postoji oprema za najviši nivo životne podrške. A dobojska Bolnica sada i ubuduće će biti jedinica intenzivnog liječenja 2, znači moći će da zbrinjava sve životno ugrožene pacijente, međutim, jedan mali procenat tih bolesnika koji bude zahtijevao, recimo, venovenski EHMO, odnosno ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju, moraće da dolazi u Banjaluku, ali znatno manji broj bolesnika nego što je to bio slučaj do sada, napomenuo je dr Kovačević.

Na kraju zamjenik direktora naše Ustanove dr Siniša Marić je kazao, kako je cilj da se životno ugroženi, nehirurški pacijenti na vrijeme prepoznaju, da se na vrijeme transportuju do naše ustanove.