Kao neizostavan dio rada svake medicinske laboratorije jeste provođenje kontrole kvaliteta rada kao garancije kvaliteta izdatih krajnjih izvještaja analiziranja tj. nalaza.

Kako bi dobili potvrdu vjerodostojnosti i kvaliteta nalaza koje pacijenti dobijaju u našoj Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, pristupilo se Sistemu eksterne kontrole kvaliteta RIQAS u kojem učestvuje preko 40 000 svjetskih laboratorija.

Navedena eksterna kontrola kvaliteta obuhvatila je sve biohemijske, hematološke i imunohemijske parametre za rad u Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku naše Ustanove i postignuti su izuzetni rezultati iz oblasti hematologije, te zadovoljavajući rezultati iz biohemijskih i imunohemijskih parametara.

Za gore navedene rezultate Služba za kliničko – biohemijsku dijagnostiku dobojske Bolnice je dobila Certifikat RIQAS globalne asocijacije za vanjsku kontrolu i ocjenu o prihvatljivosti rada laboratorije za hematološka, biohemijska i imunološka ispitivanja koji je validan godinu dana.

Certifikatom se potvrđuje osiguranje kvaliteta cjelokupnog laboratorijskog procesa, te da laboratorija radi prema najvišim profesionalnim standardima.