Na random sastanku održanom 22.03.2020. godine u prostorijama naše Ustanove direktor JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Mladen Gajić se sastao sa doktorima i načelnicima odjeljenja, gdje je razmatrana trenutna epidemiološka situacija u našoj Ustanovi. Tom prilikom je dogovoren niz novih preventivnih mjera koje će naša Ustanova poduzeti kako bi se smanjila mogućnost pojave i širenja Korona virusa (COVID-19). Uz napomenu da još nije registrovan ni jedan slučaj zaraze u Doboju, prisutni su se složili da tek slijedi još veća borba sa ovim opakim virusom, i svi su mišljenja da će ove mjere biti od pomoći u prevenciji pojave zaraženih ili smanjenju njihovog broja. Cilj je pre svega zaštita samog medicinskog osoblja kako virus ne bi “ušao” u samu Ustanovu. Akcenat je stavljen na formiranje trijaže gdje će se pacijentima raditi epidemiološka slika na osnovu koje će biti dalje upućivani. Već je na snazi obustava elektivnog hirurškog programa što je već dalo rezultat smanjenja broja pacijenata a samim tim i smanjen broj potencijalnih zaraženih. Svaki pacijent koji prođe trijažu i dalje bude upućen na odjeljenja dobit će masku koju će morati da nosi u toku boravka u Bolnici. Još jedna preventivna mjera je smanjenje broja medicinskog osoblja i formiranje rasporeda dežurstava kako bi usluga u našoj Ustanovi i dalje bila nesmetana uz manje rizika za potencijalno širenje virusa izmedju samog osoblja.