Obavještavamo korisnike naših usluga, da u okviru internističke Službe u dobojskoj Bolnici onkološki pacijenti mogu da dobiju psihološku podršku. U ambulanti ordinira Anita Mitrović, diplomirani psiholog, KBT terapeut.

Onkološki pacijenti i njihove porodice dobijanjem dijagnoze suočavaju se sa nizom medicinskih i psiho-socijalnih poteškoća. S obzirom da iz godine u godinu raste broj oboljelih od kancera, kod ljudi se razvija svjesnost o tome kakva je to bolest, šta čini ljudskom tijelu, te kakve su posljedice i prevalenca preživljavanja. A upravo ta svjesnost dovodi oboljele pacijente u stres koji ima dodatni negativni uticaj na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

U psiho-onkološkom pristupu jedna od najvažnijih metoda je savjetovanje. Kroz savjetovanje psiholog pomaže pacijentu da bolje razumije svoja osjećanja, svoja ponašanja, svoje odnose sa drugima, mogućnosti izbora i odluka koje bi trebalo da donese u pogledu liječenja.

Ovim pristupom pokušamo razumjeti prirodu pojedinca i njegova unutrašnja stanja, te zajedno sa pacijentom radimo na procjenama emocija, intelektualnog i ponašajnog funkcionisanja osobe. Time se oboljelom pomaže da razvije efikasne načine suočavanja sa poteškoćama i da provodi mjere koje pružaju psihološku dobrobit, a samim tim i ublažavanje prisutnih tegoba.

Osim savjetovanja, psihoterapijski rad je još jedan vid pružanja podrške onkološkim pacijentima. Psihoterapijom se radi na dubljim nivoima i mijenjaju se loši obrasci ponašanja i uvjerenja koja mogu negativno uticati na ishod liječenja. Možemo uticati na promjenu životnih navika koje su i prije pojave bolesti bile neadekvatne i kao takve doprinjele slabljenju imunološkog sistema pacijenta.