06.03.2018. u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ održani su prvi konzilijarni pregledi onkoloških pacijenata, u sklopu kojih  je pregledano 18 pacijenata.
Članovi  konzilijuma:
  1. 1. prof. dr  Zdenka Gojković, nacionalni koordinator za maligna oboljenja u RS,  načelnik Klinike za onkologiju  KC RS
  2. 2. doc. dr. sc. Goran Marošević, specijalista radijacijske onkologije
  3. 3. dr  Nataša Đekić Matković, internista  onkolog
  4. 4. dr  Obrad Jović, radiolog
  5. 5. dr  Lana Todić, patolog
  6. 6. mr. sc. med.  Aleksandar Subotić, hirurg
  7. 7. dr  Dragan Cvijanović, urolog
Prof. dr Zdenka Gojković, ovim povodom  izjavila je da je formiranje multidisciplinarnih timova, tj. konzilijuma svugdje u svijetu imperativ. Gdje god se očekuju izvrsni rezultati liječenja, radi se multidisciplinarno, što znači da više doktora iz različitih oblasti medicine donosi odluku o liječenju jednog pacijenta. Samim tim, organizovanje konzilijarnih pregleda u Bolnici Doboj, predstavlja značajan iskorak u kvalitetu pružanja usluga pacijentima dobojske regije, a  ističe i prednost  za pacijente, jer su pošteđeni putovanja do Banja Luke, što im olakšava podnošenje hemioterapija,  koje za posljedice imaju jake mučnine i povraćanje.
Ona je takođe navela da kvalitetan i uspješan sastanak koji je imala sa direktorom Bolnice, doc. dr Miloradom Živkovićem, za rezultat je imao formiranje konzilijuma, a u planu je da se u budućnosti osim dnevne bolnice, otvori i hospitalni dio za pacijente koji podliježu protokolu liječenja od 4-5 dana u kontinuitetu, jer Bolnica u Doboju za to ima osposobljen kadar.
Dr Nataša Đekić Matković, internista onkolog, izjavila je: „Smatram da je veliki napredak za našu ustanovu, za naše pacijente i za mene lično, a mišljenja sam da smo dovoljno obučeni i kadrovski spremni da isto sprovodimo i primjenjujemo u našoj bolnici.“