24.11.2017. god. u  JZU Bolnica “Sveti apostol Luka“ urađena je prva laparoskopska operacija crvuljka (slijepo crijevo), što je pokazatelj da se u ovoj ustanovi kontinuirano uvode nove hirurške procedure.


Dr Zoran Matković, hirurg u Bolnici Doboj, je u saradnji sa dr Momirom  Nikolićem iz Opšte bolnice Požarevac, načelnikom hirurgije, dr Predragom Lazićem i menadžmentom Bolnice, organizovao prvu laparoskopsku operaciju crvuljka. Inače bolnica u Požarevcu je nadaleko poznata po izvođenju laparoskopskih operacija kojima se bavi već 25 godina, a  učestvuju i kao instruktori za obuke u drugim zdravstvenim ustanovama.
Operacija je izvedena na pacijentu koji je rođen 1940. g. a pripremili su je i radili dr Momir Nikolić, dr Zoran Matković i anesteziolog dr Slaviša Preradović. Tok i način operacije posmatrali su i ostali hirurzi. Instrumentarka je bila Mirjana Gostić, a anestetičari Nikola Jeremić i Boro Ćelić.
Zahvaljujući prijateljskim odnosima dr Momira Nikolića i dr Zorana Matkovića i njihovim ličnim zalaganjem, voljom i trudom, bez finansijskih interesa, osiguranicima Bolnice Doboj obezbijeđen je ovaj način operacije crvuljka. Laparoskopska operacija u odnosu na klasičnu je manje invazivna i traumatična po pacijenta, manji postoperativni bol, mnogo niži postotak komplikacije, oporavak je dosta lakši, dani ležanja u bolnici su smanjeni, a brži je i povratak pacijenta svakodnevnim aktivnostima.
Hirurzi u Doboju, već 16 godina rade laparoskopske operacije, tako da će i ova procedura od sada u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, biti uobičajen način rada operacije crvuljka, kad god za to postoje opravdani razlozi.