Prim. dr Miroslav Jović je dugi niz godina uspješno obavljao funkciju načelnika Službe za pedijatriju naše Ustanove, te svojim profesionalnim odnosom prema poslu i pacijentima „utabao“ put kojim treba da idu i buduće mlađe generacije doktora.

Na inicijativu Prim. dr Jovića, došlo je do promjene na čelu Službe za pedijatriju, te ovim putem se menadžment JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj želi zahvaliti dr Joviću na odgovornom i profesionalnom odnosu prema svojim obavezama, a to je liječenje naših najmlađih sugrađana. Prim. dr Jović nastavlja sa radom u našoj Ustanovi kao dio tima Službe za ginekologiju i akušerstvo, u porodilištu.

Na mjesto načelnika Pedijatrije imenovana je dr Aleksandra Prlić, specijalista pedijatrije.

Dr Aleksandra Prlić je rođena 1973. godine u Derventi, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet i specijalizaciju je uspješno okončala u Banja Luci.

U dobojskoj Bolnici je zaposlena 2005. godine, dok je dio tima Službe za pedijatriju od 2011. godine.

Predanost poslu, ambicioznost, te zavidno iskustvo na polju pedijatrije su garant da je dr Prlić pravo riješenje na čelu Službe za pedijatriju, kako bi se nastavilo kontinuirano podizanje kvaliteta usluga koje se, u pomenutoj Službi, pružaju našim malim pacijentima.