Veliku količinu prehrambenih proizvoda iz svog asortimana preduzeće “AGROMIX” doo Doboj danas je doniralo za ishranu hospitalizovanih pacijenata u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj.

Preduzeće “AGROMIX” doo Doboj osnovano je 1996. godine. Od svog osnivanja primarno se bavilo proizvodnjom i prodajom stočne hrane, uslugama transporta i prodajom konzumnih jaja.

Preokret u razvoju preduzeća dešava se u 2017. godini kada dolazi do pokretanja proizvodne linije za preradu piletine i u 2018. godini kada je otvorena mesnica u Doboju u kojoj se isključivo vrši prodaja piletine iz proizvodnog asortimana “AGROMIX” doo Doboj, kao i polutrajnih pilećih proizvoda.

Predstavnike “Agromixa” su ugostili direktor naše Ustanove Mladen Gajić i zamjenik direktora dr Siniša Marić, i tom prilikom se zahvalili gostima na donaciji.