Nakon sprovedene redovne nadzorne posjete, tima iz Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz Banjaluke, Službi za ginekologiju i akušerstvo naše Ustanove, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je pomenuta Služba zadovoljila sve kriterijume ocjenjivanja.


Na taj način Služba za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj je zadržala status Akreditacije bolnice prijatelja beba, uz prijedlog održavanja i unapređivanja postignutog nivoa kvaliteta usluga.