Danas je u našoj ustanovi potpisan Sporazum o potpisivanju Ugovora o sufinansiranju Projekta "Modernizacija grijanja u JZU Bolnica Sveti apostol Luka". Sporazum je potpisan između Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.
U svrhu ovog Projekta, Fond je izdvojio 190.000 KM, od čega je 50.000 KM izdvojeno za energetsko opremanje zgrade u kojoj se nalazi Služba za psihijatriju.
Direktor bolnice, doc. dr Milorad Živković ovom prilikom je izjavio da se u dobojskoj bolnici ne liječe samo pacijenti dobojske regije, nego i pacijenti sa regije Bijeljine i Zvornika, čime su smještajnij kapaciteti ove službe popunjeni i više od 100%, te je to dovoljan pokazatelj potrebe za rekonstrukcijom ove zgrade. Zahvaljujući Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost kao i donacijama opština Dervente, Stanara i Modriče, u toku sanacije izmijenjeni su mokri čvorovi, dio stolarije i opremljene su bolesničke sobe. 
Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Srđan Todorović je rekao da Fond sufinansira Projekat „Modernizacija grijanja u JZU Bolnica Sveti apostol Luka“ sa 190.000 KM. Projekat predstavlja prelazak grijanja sa mazuta na bio masu, a oprema na novom sistemu grijanja će biti spremna za grejnu sezonu 2019-2020. godinu.
Dr Vjekoslav Kovačević rekao je da se u zgradu psihijatrije u prethodnom periodu jako malo ulagalo, pa su i zgrada i oprema kao i posteljina u ovoj službi dotrajali, nakon čega se krenulo u prikupljanje donacija. Prikupljenim novčanim sredstvima, sredstvima koje je obezbijedio Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, kao i radom Službe za uslužne djelatnosti naše ustanove, adaptirane su prostorije u kojima borave psihijatrijski pacijenti.
Miroslav Dragičević, šef Službe za uslužne djelatnosti rekao je da su u toku pripremni radovi za instalaciju kotlovskih jedinica i građevinsko uređenje svih podstanica. Prelaskom na ovaj sistem grijanja, uštede Bolnice na godišnjem nivou će biti od 80.000 - 100.000 KM.

Psihijatrija prije i poslije sanacije