Izgradnja nove JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj najvažniji je projekat za grad Doboj i dobojsku regiju, tim povodom su se danas medijima obratili direktor JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Mladen Gajić i gradonačelnik grada Doboja Boris Jerinić nakon sastanka sa izvođačina radova.

Direktor Bolnice Mladen Gajić okupljenim medijima je rekao da se ovaj projekat izvodi na osnovu Ugovora o projektovanju, izgradnji i opremanju nove Bolnice u Doboju, zaključenim sa kompanijom „China Sinopharm International Corporation“. Nakon potpisa ugovora praćenje realizacije projekta preuzeo je Tim za implementaciju imenovan od strane Vlade Republike Srpske, kao i Tim za nadzor, ispred Republičke direkcije za obnovu i razvoj. Kao što se iz samog ugovora moglo i vidjeti projekat ima tri faze, prva je projektovanje, druga izgradnja i treća opremanje.

Napomenuo je i to da se sam projekat nalazi na kraju prve faze, jer je prije nekoliko dana od izvođača radova preuzet glavni projekat koji je dostavljen Gradskoj administraciji, te se sada pribavljaju neophodne dozvole od Elektrodoboja, Vodovoda, Voda Republike Srpske, te svih drugih dozvola kako bi se mogla dobiti Građevinska dozvola. Po dobijanju Građevinske dozvole prećiće se na drugu fazu a to je izgradnja. Druga faza će biti dosta vidljivija za naše građane, tako da će se iz mjeseca u mjesec moći pratiti napredak na samom projektu.

„Iako naši građani nisu mogli da vide mašine na terenu na projektu se intezivno radilo u onom dijelu koji za njih nije vidljiv, ali moram da naglasim da je na sam projekat uticala i pandemija korona virusa. Ova faza zahtjevala je usaglašavanje stavova sa izvođačem radova, kako bi što kvalitetnije uradili glavni projekat“ dodao je Gajić.

Na kraju se direktor naše Ustanove osvrnuo i na neke detalje koji se tiču broja kreveta i same opremljenosti nove Bolnice i tom prilikom napomenuo da je Doboj regionalni centar, a dobojska bolnica je jedina ustanova ovog tipa u kojoj se liječi više od 200.000 stanovnika naše regije. Ukoliko tome dodamo i opštine iz Federacije, koje su u našoj neposrednoj blizini, taj broj je i značajno veći. Stoga, Doboju je neophodna savremena zdravstvena ustanova. Naime, novi objekat, će imati PR + 6 spratova sa nešto više od 25.000 m2 korisnog prostora. Predviđeno je da sve medicinske službe budu pod jednim krovom. Na glavnom ulazu u objekat Bolnice imaćemo savremeni urgnetni blok sa jedne strane, dok će sa druge strane biti sve konsultativno-specijalističke ambulante i laboratorije. Na taj način, smanjće se kretanje pacijenata od ambulante do ambulante, kao u sadašnjoj Bolnici koja je paviljonskog tipa, bez toplih veza između objekata. Trenutni način rada zahtjeva puno gubitka vremena za pacijente a i usporava rad samih zdravstvenih radnika. Pored toga, dobićemo operacioni blok koji će objediniti sve sale na jednom mjestu. Pomenuti operacioni blok putem liftova će biti povezan sa urgentnim blokom i odjeljenjima gdje će se vršiti hospitalizacija pacijenata. Ukupan broj kreveta predviđenih u novoj bolnici je 464, od čega za potrebe ležećih pacijenata je predviđeno 406 kreveta, u urgentnom dijelu 5 kreveta, dnevna bolnica 8 kreveta, te za potrebe intenzivne, odnosno poluintenzivne njege je predviđeno 45 kreveta.

Od medicinske opreme direktor Gajić je izdvojio angio salu, novi magnet, CT, rendgen aparate, operacione stolove, uređaj za sterilizaciju, nove savremene operacione lampe, krevete i ostalu medicinsku opremu.

Pored toga, napomenuo je da će doći i do značajnih promjena kod nemedicniske opreme i razvoda. Tako, da će postojati razvod medicinskih gasova kod svakog kreveta, nova vodovodna i eletro infrastruktura, računarska mreža, kao i novi sistem grijanja prostora, te da će sve prostorije u novoj bolnici biti klimatizovane, što će olakšati hospitalizaciju pacijenata. Kao energent za grijanje koristiće se gas.

Gradonačelnik grada Doboja Boris Jerinić je izrazio svoje zadovoljstvo završetkom faze projektovanja, koja je na samom kraju, te prelaska na drugu fazu tj fazu izgradnje nove bolnice u Doboju. Zahvalio se i Vladi Republike Srpske koja podržava ovaj projekat kao i sve druge projekte koji se realizuju u gradu Doboju.