Od petka 10.6.2022. godine počinje sa radom konsultativno – specijalistička ambulanta u Šamcu.

Na ranije održanim sastancima direktora naše Ustanove Mladena Gajića sa rukovodstvom šamačkog Doma zdravlja, gdje su obe strane bile saglasne da je uspostavljanje konsultativno – specijalističke ambulante neophodno, sada dolazi do realizacije pomenutog projekta.

S obzirom na raspoložive materijalno – tehničke i kadrovske resurse u petak sa radom počinje konsultativno – specijalistička ambulanta u Šamcu, gdje će za sad raditi naši hirurzi i neurolozi.