Na osnovu Odluke o izgradnji i opremanju nove bolnice u Doboju, objavljene u Službenom glasniku RS, broj 1, od 03. januara tekuće godine, Uprava Bolnice na čelu sa direktorom doc. dr Miloradom Živkovićem,  31. januara započela je konsultacije u vezi racionalizacije idejnog projekta izgradnje nove bolnice u Doboju.
Zajedno sa firmom „MVO Inženjering“ d.o.o koja je izradila tehničku dokumentaciju za izgradnju, na sastanku je rađeno na utvrđivanju optimalne površine i spratnosti objekta, prema sugestijama dobijenih na sastanku održanom 26.01.2018. g. sa ministrom Draganom Bogdanićem u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, kako bi bolnica zadovoljila potrebe za liječenjem velikog broja osiguranika. S obzirom da je najveća bolnica u Republici Srpskoj, a odmah iza KC Banja Luka, iznošene su ideje o proširenju odnosno smanjenju broja kreveta i rasporeda prostorija, a radi uvođenja novih intervencija i usluga koje sadašnja bolnica nije u mogućnosti pružati (angio sala).
Direktor Bolnice doc. dr Milorad Živković sastanak je ocijenio uspješnim i zadužio novooformljenu komisiju za praćenje aktivnosti u izgradnji nove bolnice, da u skladu sa dobijenim nalogom intenzivira aktivnosti u tom pravcu.