Obavještavamo građane da će tokom prve dvije sedmice 2023. godine doći do izmjene termina uzimanja uzoraka za testiranje na novi korona virus SARS – CoV2.


Naime, uzimanje uzoraka za testiranje na novi korona virus SARS –CoV2 će se vršiti u srijedu 04.01.2023. godine, te u narednu srijedu 11.01.2023. godine.


Napominjemo da se pomenute izmjene termina odnose samo na navedeni period početka 2023. godine.