U Službi za očne bolesti, JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju u kontinuitetu se povećava broj pruženih usluga pacijentima koji gravitiraju ka dobojskoj Bolnici a i šire. Iako trenutno u Službi za očne bolesti rade tri oftalmologa u prethodnih mjesec dana pregledano je preko 600 pacijenata i katarakta operisana kod 110 pacijenata što je poredeći sa prethodnom godinom značajno povećanje pruženih usluga.

Oftalmolozi koji operišu kataraktu imaju veliko iskustvo - preko 5.000 operisanih pacijenata, dokaz su kvaliteta i njihovog zadovoljstva.

Plan za naredni period je da se proširi obim usluga, što bi dovelo do većeg broja operacija katarakte, što bi neminovno dovelo i do smanjenja perioda čekanja na ovu uslugu na minimum, koji ni u sadašnje vrijeme ne prelazi period od jednog do dva mjeseca.

S obzirom na skraćen period čekanja na operaciju katarakte ovim putem bi pozvali sve pacijente koji u drugim ustanovama čekaju na operaciju katarakte da se jave u dobojsku Bolnicu, kako bi sebi skratili period čekanja na operaciju. Napominjemo da svi pacijenti iz Republike Srpske mogu da se liječe u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj.


Napominjemo, da je u Bolnici Doboj operacija katarakte za privatne osiguranike jeftinija za oko 400 KM u poređenju sa privatnim ustanovama, tako da i pacijenti koji nemaju osiguranja mogu da znatno jeftinije budu operisani.

Tokom boravka pacijenata u našoj Ustanovi nastojimo da se pacijenti osjećaju ugodno kako bi na taj način ublažili strah od same operacije, što dokazuju brojni pozitivni komentari od strane operisanih pacijenata, kako na kvalitet pruženih usluga, tako i na samo osoblje u službi.

Zajedno sa menadžmentom Ustanove u planu je kako povećanje ljudskih resursa (trenutno imamo 3 doktora na specijalizaciji), što je od krucijalne važnosti za našu Ustanovu, tako i nabavka nove opreme, a sve u svrhu poboljšanja kvaliteta i proširenja spektra pruženih zdrvstvenih usluga.