U sklopu kontinuirane edukacije, 21.03.2019. godine, u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" održano je predavanje na temu "Metastaze karcinoma dojke u jetri: biološke i kliničke karakteristike".

Predavanje je održala dr Nataša Đekić Matković, internista-onkolog u našoj ustanovi, a tema predavanja bila je od velikog značaja za struku.

Svi ljekari koji su prisustvovali predavanju, dobili su po 1 bod.

JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", će svim učesnicima izdati uvjerenje o učestvovanju u programu kontinuirane edukacije, a na osnovu izdatog uvjerenja nadležne zdravstvene komore vršiće licenciranje i relicenciranje