U sklopu kontinuirane edukacije, 06.03.2019. godine, u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" održano je predavanje na temu "Disekcije ekstrakranijalnih arterija".

Predavanje koje je održala dr Milijana Ninković, specijalista neurologije, bilo je izuzetno posjećeno i po komentarima prisutnih ljekara, od značaja za struku.

Svi ljekari koji su prisustvovali predavanju, dobili su po 2 boda.