Danas nas je napustio još jedan čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag provodeći svoj radni vijek u našoj Ustanovi, prim. dr Ljubomir Curkić, specijalista za patoanatomiju i sudsku medicinu.

Ranih osamdesetih s napredovanjem cjelokupne medicine, tako i patoanatomska dijagnostika bilježi ubrzan razvoj u našoj Ustanovi.

Služba za patoanatomsku dijagnostiku, tada još Opšte bolnice Doboj, i njen cjelokupan rad isključivo je bio vezan za prim. dr Ljubomira Curkića, koji je s pravom nosio epitet osnivača i utemeljivača patoanatomske dijagnostike dobojskog regiona i šire.