Danas je u Službi za fizikalnu medicinu i  rehabilitaciju postavljen aparat za osteodenzitometriju, koji je donacija Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.
Zahvaljujući ovoj donaciji, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u našoj Ustanovi je osavremenjena aparatom za osteodenzitometriju, koji omogućava mjerenje koštane mineralne gustine, što predstavlja zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze. 
Koštana mineralna gustina mjeri se u području slabinske kičme, kuka i donjeg dijela podlaktice. Preciznost ove metode je visoka, metoda je bezbolna, traje 5-10 minuta, a doza zračenja je minimala.
Direktor bolnice, doc. dr Milorad Živković izrazio je zahvalnost menadžmentu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, na donaciji aparata za osteodenzitometriju, koji će omogućiti izvođenje nove procedure u dijagnostici i liječenju osteoporoze. Naveo je da je ovo nova usluga koja će se moći obavljati preko uputnice porodičnog ljekara, ali i za ostale neosigurane pacijente.
Dr Snježana Novaković Bursać, pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, istakla je da zahvaljujući mogućnosti da se oprema obnavlja u njihovoj ustanovi i da dobojska bolnica pokriva zaista veliku regiju, ova donacija je upravo došla u Doboj. Takođe je navela da je značajno, da se održavaju i razvijaju profesionalni odnosi između ove dvije ustanove.
Prim. dr Aleksandra Hadžiavdić, šef Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, rekla je da bi sve žene starije od 45 i muškarci stariji od 65 godina, trebali da kontrolišu gustinu kostiju, a ukoliko postoji neki od faktora rizika, onda se to može uraditi i ranije. Takođe je navela da će se ubuduće u našoj ustanovi svakodnevno obavljati ovi pregledi, a cijena participacije (osigurani pacijenti sa uputnicom) iznosiće 6,20 KM, dok će neosigurani pacijenti ovu uslugu plaćati 70 KM.
Za pregled specijaliste i mjerenje koštane mineralne gustine na osteodenzitometru (DXA), pacijenti trebaju donijeti:
- ovjerenu zdravstvenu knjižicu
- uputnicu za pregled koju izdaje ljekar porodične medicine
- uputnica za DXA – osteodenzitometrija
- ranije RTG snimke, posebno kičme (ukoliko ih imate)
- laboratorijske nalaze, ne starije od mjesec dana i
- nalaze ljekara drugih specijalnosti, ukoliko ste dugotrajno liječeni od neke druge bolesti.