Danas se na inicijativu Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP - European Association of Hospital Pharmacists) obilježava “Dan bolničke farmacije”, i na taj simboličan način pokazuje važnost rada i uloge bolničkih apoteka u lancu zdravstvene zaštite čiji je neizostavan “šraf”.

Bolničke apoteke, kako u svijetu tako i kod nas, zauzimaju važno mjesto u osiguravanju dobro funkcionalnog zdravstvenog sisitema, te pravovremenim pristupom, sigurnim lijekovima i medicinskim proizvodima podižu zdravstvenu njegu na još viši nivo.

Moramo se takođe osvrnuti i na osoblje koje radi u bolničkim apotekama koje ima sve veći uticaj u samom procesu liječenja pacijenata, gdje uz prisustvo na odjeljenjima, pravovremenom i doziranom upotrebom odgovarajućih lijekova ubrzava se period liječenja i oporavka pacijenata, a samim tim i smanjenje troškova samog zdravstvenog sistema.

Ono što posebno treba napomenuti jeste da bolničke apoteke imaju ključnu ulogu, pronalazeći rješenja u vanrednim situacijama poput nestašice lijekova i medicinskih proizvoda, kakva je bila tokom pandemije COVID – 19 virusa tokom koje su bolničke apoteke i njihovi timovi iznjeli veliki teret u borbi sa pomenutom pandemijom.

Ovom prilikom želimo srećan 27. mart svim bolničkim farmaceutima i da nam stoje i dalje na usluzi kao i do sada.