Povodom obilježavanja "Međunarodnog dana sestrinstva“, 10. maja u hotelu "Park", u Doboju se održala druga po redu Reginalana konferencija medicinskih sestra i tehničara pod nazivom "Medicinska sestra glas koji vodi-zdravlje za sve ". 
Konferenciji su prisustvovali medicinski radnici regije Doboj kao i uvaženi gosti. Kako prethodnih tako i ove godine učešće u organizaciji i prezenotovanju radova imale su i medicinske sestre naše ustanove, Nada Čućić i Rosa Jošić u izlaganju radova, a Aleksandra Filipović kao voditelj programa. Na rad i zalaganje medicinskih sestara i tehničara ka poboljšanju zdravstvenih usluga osvrnuo se i direktor bolnice, Mladen Gajić. On je rekao da je značaj medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnom radu Bolnice bio prepoznat još od njenog osnivanja davne 1952. godine, na šta ukazuje i činjenica da se današnja Medicinska škola u Doboju razvila iz dvogodišnje večernje škole, koja je bila organizovana pri našoj zdravstvenoj ustanovi. Organizovanje ovakve obrazovne ustanove, bilo je vizija i razvoja bolnice u Doboju, kao regionalne zdravstvene ustanove sekundarnog tipa. Još je dodao da, osim pacijenata, učenici i studenti koji stiču prva praktična iskustva od naših medicinskih sestara i tehničara mogu uvidjeti da su oni humani i predani svom pozivu te da su nezaobilazna i vrlo važna spona između pacijenta i ljekara i da uče od najboljih. Na kraju im je svima poželio uspješan dalji rad.
Nakon radnog dijela slijedilo je svečano obilježavanje praznika, zabavom, koju tradicionalno organizuje Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Doboj.