Obavještavamo građane da je zbog trenutne epidemiološke situacije na području Grada Doboja, i dalje neophodno naručivanje pregleda pacijenata u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. Napominjemo da se isto ne odnosi na hitne slučajeve koji će biti zbrinuti odmah.


Obavezno je da pacijenti imaju popunjen epidemiološki upitnik i uput od strane svog porodičnog ljekara, i da se jave u Trijažni centar Bolnice, nakon čega će biti upućeni na odjeljenje za koje imaju uput.

Naručivanje pacijenata u Bolnicu, potrebno je obavljati telefonskim putem, na broj telefona 053/241-022, na lokale kako slijedi:

 1. SLUŽBA ZA HIRURGIJU – lokal 233
 2. SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU – lokal 217
 3. SLUŽBA ZA ORTOPEDIJU SA TRAUMATOLOGIJOM – lokal 532
 4. SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO – lokal 243
 5. SLUŽBA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU – lokal 551
 6. SLUŽBA ZA OFTALMOLOGIJU – lokal 583
 7. SLUŽBA ZA UROLOGIJU – lokal 561
 8. INTERNISTIČKA SLUŽBA – lokal 314/315
 9. ONKOLOGIJA – lokal 613
 10. SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU – lokal 352
 11. SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU – lokal 353
 12. SLUŽBA ZA PEDIJATRIJU – lokal 333
 13. SLUŽBA ZA PULMOLOGIJU – lokal 263
 14. SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOGIJU – lokal 615
 15. SLUŽBA ZA INFEKTOLOGIJU – lokal 133
 16. SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU – lokal 680
 17. SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU – lokal 126
 18. SLUŽBA ZA KLINIČKO – BIOHEMIJSKU DIJAGNOSTIKU – lokal 321
 19. SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU – lokal 327/342/341
 20. SLUŽBA ZA PATOLOGIJU – lokal 136