Obavještavamo sve korisnike naših usluga da je JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj danas, 1.6.2022. godine, zvanično počela sa servisnom razmjenom medicinskih podataka sa ostalim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske kroz IZIS (integrisani zdravstveni informacioni sistem), koji implementira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.