JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj obavještava građane da će se od 01.12.2021. godine ponovo u našoj Ustanovi raditi snimanje gustine kosti – DXA.

Za pomenuto snimanje pacijenti su u obavezi da dostave:

  1. Uputnicu za radiologiju – DXA kabinet (za snimanje DXA)
  2. Uputnicu za fizijatra DXA kabinet (za očitavanje nalaza, klinički pregled, početak i kontrolu terapije)
  3. Zdravstvenu knjižicu
  4. Raniju medicinsku dokumentaciju


Snimanje će se raditi svakim radnim danom od 11 sati, u Službi za radiologiju.

Snimanje se može zakazati na broj telefona 053/241-022 na lokale 341 i 342.