Dana 25.04.2019. godine u 10h u prostoriji sale za sastanke ,u sklopu Službe za hirurgiju JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", održaće se zajednički sastanak Službe za psihijatriju naše Ustanove i gravitirajućih Centara za mentalno zdravlje, uz prisustvovanje predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, na temu provođenja projekta "Mentalno zdravlje u BiH, faza III (2018-2022)" u saradnji sa Asocijacijom XY i Vlade Švajcarske.
Cilj navedenog sastanka je dogovaranje probne implementacije pripremljenog projekta Modela otpusta, kako bi se isti na osnovu prikupljenih podataka u probnom periodu finalizirao i formalizovao od strane Ministrastva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. 
Učesnici u ovoj aktivnosti, pored Službe za psihijatriju naše Ustanove su i Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Doboj, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Derventa, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Šamac i Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Teslić.