Pozivamo sve zainteresovane ljekare da dana 21.03.2019. godine, u 13h u velikoj sali za sastanke Službe za hirurgiju, prisustvuju održavanju kontinuirane edukacije na temu " metastaze karcinoma dojke u jetri: biološke i kliničke karakteristike", koju će održati dr Nataša Đekić Matković, supspecijalista onkologije.

Svi učesnici biće bodovani sa 1 boda, a predavač sa 2 boda.

Nakon održane edukacije, JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", će svim učesnicima izdati uvjerenje o učestvovanju u programu kontinuirane edukacije, a na osnovu izdatog uvjerenja nadležne zdravstvene komore vršiće licenciranje i relicenciranje.