Zahvaljujući nabavci Vidas aparata korisnici zdavstvenih usluga iz dobojske regije neće više morati za brojne serološke analize da putuju u Banja Luku. U mikrobiološkoj laboratoriji Bolnice “Sveti apostol Luka“ od početka juna dostupne su nove analize koje omogućavaju serološku dijegnostiku sledećih bolesti:

Hepatitisa B

- HBs Ag ultra – Detekcija HBs Ag

- Anti HBc Total – HBc ukupna At

- HBe Ag/Anti HBe – Hepatitis B virus “e” protein Ag i At

Hepatitisa A

- HAV IgM – anti Hepatitisa A virus IgM

Hepatitisa C

- Anti HCV – anti Hepatitis C virus IgG

Hepatitis E

- Anti HEV IgM – anti Hepatitisa E virus IgM

AIDS

- HIV duo ultra – HIV ukupna At+antigen p24

Toksoplazmoza

- Toxo IgM – anti Toxoplasma gondii IgM

- Toxo IgG – anti Toxoplasma gondii IgG

Citomegalovirusna infekcija

- CMV IgM – anti Cytomegalovirus IgM

- CMV IgG – anti Cytomegalovirus IgG

Rubeola

- Rubella IgM – anti Rubella virus IgM

- Rubella IgG – anti Rubella virus IgG

Lajmska borelioza

- Lyme IgM – anti Borrelia burgorferi IgM

- Lyme IgG – anti Borrelia burgdorferi IgG

Infektivna mononukleoza

- EBV VCA IgM – anti EBV VCA IgM

- EBNA IgG – anti EBNA IgG

- EBV VCA/EA IgG – anti EBV VCA/EA IgG