14.02.2018. Služba za Urologiju je uvela novu dijagnostičku proceduru – uroflow.
Uroflow (mikciometrija ) je neinvazivna pretraga mjerenja mlaza urina. Provodi se kod pacijenata sa smetnjama mokrenja (učestalo ili otažano mokrenje) te daje osnovni uvid u funkciju mokraćne bešike i mokraćne cijevi. Koristi se i za praćenje učinka konzervativnog načina liječenja kod pacijenata sa adenomom prostate.
Načelnik Službe za urologiju prim. dr Marko Račić je izjavio da je ovo jedna od elementarnih dijagnostičkih procedura u urologiji, koja daje orjentaciju kako funkcioniše mišić bešike, te kakav je kvalitet mokrenja. Urolozima je ova procedura od velike važnosti u opredjeljenju kako dalje liječiti oboljenje donjeg urinarnog trakta, pogotovo prostate, te za postavljanje indikacije za korektno operativno liječenje ili pak nastavak medikamentozne terapije.
Ova procedura će se vršiti u sklopu klasičnog pregleda uroloških pacijenata, jer bi svaki pacijent trebao uraditi uroflow, koji će se u kontinuitetu provjeravati, kako bi se uspješno pratio tok liječenja.
Pored toga  što je od velike važnosti za liječenje uroloških  pacijenata, ova procedura predstavlja još jedan pokazatelj da  JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ kontinuirano uvodi nove dijagnostičke procedure.