Tužna vijest za JZU Bolnica “Sveti apostol Luka”, preminula je dr Nevena Gostić, specijalista infektologije.
Dr Nevena Gostić rođena je 05.02.1960. godine u Doboju. Gimnaziju je završila u Doboju,  Medicinski fakultet u Tuzli 1988. a specijalizaciju iz infektologije 1997. godine. U našoj ustanovi bila je zaposlena od oktobra 1988. a rukovodilac Službe za infektologiju bila je od 2002 – 2013. godine.

“Bila je dobar čovjek, iskren drug, vrijedan radnik i omiljena među pacijentima. 
Neka joj je vječna slava i hvala!”

Ovim riječima od dr Nevene Gostić oprašta se menadžment JZU Bolnica Doboj, kolektiv Službe za infektologiju i ostali radnici.