Prostorije JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj su posjetili predstavnici Mikrokreditnog društva “Mikrofin” i tom prilikom našoj Ustanovi donirali pakete sa ličnom zaštitnom opremom koja će našem medicinskom osoblju biti od velike pomoći u borbi sa korona virusom COVID – 19.

U ime MKD “Mikrofin” pakete sa ličnom zaštitnom opremom, direktoru naše Ustanove Mladenu Gajiću, uručio je Šef filijale “Mikrofin” Doboj Srđan Stanojević. 


Sastanku je prisustvovao i zamjenik direktora naše Ustanove dr Siniša Marić, koji je tom prilikom goste upoznao sa trenutnom epidemiološkom situacijum u našem gradu.