U toku mjeseca februara 2023. godine u Službi za intenzivnu medicinu nehirurških grana dobojske Bolnice, urađene su dvije perkutane traheotomije, prvi put u istoriji naše Ustanove.

Za uspješan ishod intervencije su bili zaduženi dr Slaviša Ćelić, specijalista anesteziolog i reanimatolog na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine te dr Milenka Bandić – Milovac, specijalista pulmolog na specijalizaciji iz intenzivne medicine.

Perkutana traheotomija je terapijska invazivna metoda kojom se stvara vještački otvor na prednjem zidu vratnog dijela dušnika kod pacijenata koji zahtjevaju dugotrajnu mehaničku ventilaciju.

Prednost ove metode je što se izvodi na odjeljenju i ne zahtjeva prevoz životno ugroženog pacijenta do operacione sale na odjeljenju ORL gdje je ranije rađena hirurška traheotomija.

Naši ljekari iz Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana su edukovani za izvođenje ove procedure tokom obavljanja subspecijalističkog staža na Klinici za intenzivnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, pod mentorstvom ljekara iz navedene klinike na čelu sa prof. dr Peđom Kovačevićem.