Nakon što je po odluci Upravnog odbora Udruženja zdravstvenih radnika regije Doboj formirana Komisija za edukaciju zdravstvenih radnika naše ustanove, medicinske setre (tehničari), laboranti, fizioterpeuti i farmaceuti jednom mjesečno organizuju i prisistvuju kontinuiranim edukacijama.
Od oktobra 2016. Godine, do danas održana je 21 edukacija na razne teme koje su aktuelne za struku medicinskih sestara (tehničara), a koje se primjenjuju u stručnoj praksi. Sve teme koje se obrađuju su dopuna njihovom znanju i radu. Takođe su zastupljene teme i aktivnosti koje se odnose na zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika. Edukatori su radnici bolnice, glavne sestre (tehničari), medicinske sestre (tehničari) sa bogatim iskustvom u struci, a ponekad i ljekari kao i medicinski saradnici.
Sljedeća u nizu edukacija koja će se održati, biće u periodu od 11.12 -13.12.2018. godine na temu “Pušenje kao riziko faktor za nastanak karcinoma”, a predavač je Nada Ćućić, glavna sestra internističkih grana.