Danas na repertoaru, kroz program kontinuirane edukacije našeg medicinskog kadra, su bile sledeće teme :

EKG srca,

EKG monitoring,

Primjena terapije putem perfuzora.

Nastavak edukacije uskoro...