Nastavljen proces edukacije medicinskog kadra, današnje edukacione teme su bile sledeće:

Podjela tabletarne terapije,

Komunikacija,

Plasiranje urinarnog katetera i nazogastrične sonde.