Danas je u prostorijama JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj održan prvi dio planirane edukacije medicinskog osoblja i tehničara.

Naime, radi se o edukacijama koje se periodično sprovode u našoj Ustanovi te imaju za svrhu medicinskom osoblju i tehničarima detaljno prikazati te na edukativan i praktičan način objasniti pojedine detalje sa kojima se svakodnevno susreću u radu.

Na današnjim edukacijskim blokovima teme su bile između ostalog i :

Vođenje protokola terapije,

Put medicinske dokumentacije,

Zamjena i njega kolostome,

Pravilna priprema i obilježavanje infuzione terapije itd.

Krajnji cilj pomenutih kontinuiranih edukacija jeste što bolja i kvalitetnija medicinska usluga našim pacijentima.