Dobojska Bolnica je bogatija za još jednog supspecijalistu endokrinologa.

Dr Nataša Filipović – Subotić zaposlena je kao doktor medicine u našoj Ustanovi od 2007. godine.


Specijalizaciju iz interne medicine je završila 2017. godine u Banja Luci, a supspecijalistički ispit iz endokrinologije je položila aprila 2023. godine u Beogradu.

Sa jučerašnjim danom 19.3.2024. godine dr Filipović – Subotić je uspješno odbranila završni rad iz uže specijalizacije endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa temom “Značaj FINDRISK upitnika u ranom otkrivanju poremećaja glikoregulacije” i tako zvanično stekla zvanje supspecijaliste endokrinologa.

Ovom prilikom čestitamo našoj doktorici!