JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj raspisuje javni konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija i supspecijalizacije.

Specijalizacije iz:


  1. Opšta hirurgija  2 (dvije)
  2. Ortopedska hirurgija i traumatologija 1 (jedna)
  3. Anesteziologija, reanimatologija i intezivna terapija 1 (jedna)
  4. Epidemiologija  1 (jedna)
  5. Klinička farmakologija  1 (jedna)


Supspecijalizacije iz:


  1.  Internistička onkologija  1 (jedna)

Javni konkurs možete skinuti ovdje