JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj raspisuje JAVNI KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija i supspecijalizacija za 2024. godinu.


Uslove koje kandidati moraju da ispunjavaju možete vidjeti ovdje