Mr sci. med Aleksandar Subotić, specijalista opšte hirurgije, izveo je još jednu Whipple-ovu operaciju. Prva je urađena u junu tekuće godine, a druga u proteklih nekoliko dana.
Whippl-ova operacija koja je poznata i kao kraljica abdominalne hirurgije, kada se izuzme transplantacija jetre, predstavlja najveći, najteži i najrizičniji operativni zahvat za pacijenta, hirurge, anesteziologe i ostalo osoblje, a izvodi se na pacijentima oboljelim od karcinoma glave gušterače.
Kako je prethodno i najavljeno, ova vrsta operativnog zahvata polako se svrstava u rutinske zahvate koji se obavljaju na hirurgiji dobojske bolnice. Na ovaj način, uz nesebično zalaganje za napredak, dr Subotić, načelnik hirurških grana, zajedno sa ostalim hirurzima, anesteziolozima, anestetičarima i instrumentarkama, svojim radom i trudom, ovu ustanovu diže na više nivoe zdravstvene zaštite.
Pacijent na kome je izvedena Whipple-ova operacija, rođen je 1952. godine. Nakon operativnog zahvata 6 dana je proveo u jedinici intenzivne njege, gdje je uz danonoćni nadzor anesteziologa i ostalog anesteziološkog osoblja postoperativni tok liječenja protekao uredno i stabilno.
Osoblje koje je izvelo operaciju:
Glavni operator: mr sci. med. Aleksandar Subotić, specijalista opšte hirurgije 
Prvi asistent: dr Jovica Mišić, specijalista opšte hirurgije 
Drugi asistent: dr Perica Milaković, doktor medicine 
Anesteziolog: dr Ljiljana Đokić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom 
Anestetičar: Dragan Todić 
Glavna instrumentarka:  Mira Đurđević