Danas je u prostorijama naše Ustanove održan radni sastanak, gdje su pored domaćina, menadžmenta dobojske Bolnice, bili prisutni predstavnici Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka na čelu sa Prof. dr Peđom Kovačevićem, te direktori i predstavnici Domova zdravlja koji gravitiraju na dobojskoj regiji.

Akcenat današnjeg radnog sastanka je bio stavljen na Intenzivnu njegu za nehirurške pacijente koja je tokom pandemije korona virusa bila najbitniji faktor u spašavanju ljudskih života.

Tokom pomenute pandemije, uz podršku Prof. dr Peđe Kovačevića, u našoj Ustanovi je počela sa radom Jedinica intenzivnog liječenja za nehirurške pacijente, koja je bila nakon Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka najopterećenija Jedinica takve namjene u Republici Srpskoj. Doktori i medicinsko osoblje koje se brine o najtežim pacijentima u Jedinici intenzivnog liječenja u dobojskoj Bolnici su prošli kontinuirane edukacije pod mentorstvom kvalitetnih doktora iz Univerzitetskog kliničkog centra, što je na kraju dalo rezultate, a to su spašeni ljudski životi.

Na današnjem sastanku je predstavljen plan koji će intenzivno liječenje na dobojskoj regiji podići na još viši nivo kroz nastavak sprovođenja kontinuirane edukacije ne samo kadrova iz naše Ustanove već i kadrova primarne zdravstvene zaštite u Domovima zdravlja, kvalitetnijeg transporta najtežih pacijenata direktno u Jedinicu za intenzivno liječenje u našu Ustanovu, te niza drugih aspekata koji mogu da imaju direktan uticaj na spašavanje najtežih pacijenata.