Direktor Bolnice Doboj, Mladen Gajić, danas je boravio u Banjaluci, gdje se sastao sa dekanom Medicinskog fakulteta Prof. dr Rankom Škrbićem.

Tokom borbe sa virusom korona, specijalizanti su se vratili u našu Ustanovu, angažovani u timove, raspoređeni kroz novi proces rada, Trijažni centar i u COVID zoni Službe za infektologiju.

Angažmanom specijalizanata je znatno olakšan rad medicinskih službi naše Ustanove s obzirom na povećan obim posla i ograničene kadrovske kapacitete.

Direktor Gajić je dekanu, prof. dr Škrbiću uputio inicijativu da se specijalizantima prizna specijalizantski staž tokom perioda provedenog u matičnim ustanovama jer je njihov doprinos u teškim danima za zdravstveni sistem Republike Srpske bio nemjerljiv.