Da ljudska dobrota ponekad nema granice i da u duši pojedinaca, čak i u njihovim najtežim životnim borbama postoji potreba da se pomogne drugima, pokazala je Nevenka Petričević, medicinska sestra dječijeg odjeljenja. Nježna, požrtvovana, saosjećajna, takva je bila. Da je to istina dokazuje i činjenica da kada se borila sa teškom bolešću, nije zaboravljala na druge. Nažalost, Nevenka je svoju bitku sa bolešću izgubila, a za sobom je ostavila nesvakidašnje dobro djelo. 
Zahvaljujući novčanim sredstvima koja su po njenoj želji namijenjena, dječije odjeljenje će dobiti novo posteljno ruho.

"Dobročinstvo je jedino blago koje se povećava dijeljenjem"

In memoriam
Nevenka Petričević 
1952 - 2017.

Ponosan i zahvalan
kolektiv dječijeg odjeljenja i
Uprava Bolnice