Obavještavamo korisnike usluga naše Ustanove da se odnedavno u dobojskoj Bolnici vrši CORE biopsija dojke, pouzdana metoda koja može pokazati da li je uočena promjena na dojci benigna ili maligna.

Usluga CORE biopsije se radi u Službi za hirurgiju, i za uspješno i kvalitetno izvođenje iste su zaduženi mr sci. med. Aleksandar Subotić i Prim. dr Zoran Matković.

Prvi korak pomenute metode biopsije dojke jeste uzimanje uzorka tkiva dojke ili linfnog čvora širokom iglom pod kontrolom ultrazvuka. Nakon uzimanja uzoraka, isti se šalju na patohistološku analizu. Bitno je napomenuti da je postupak CORE biopsije siguran i gotovo bezbolan jer se prije same biopsije aplicira lokalni anestetik.

Procedura koja treba da prethodi samoj CORE biopsiji dojke jeste ta, da je pacijentima neophodna uputnica za liječenje na hirurgiji od strane porodičnog ljekara, nakon uvida u dokumentaciju hirurg postavlja indikaciju za CORE biopsiju, te se utvrđuje termin za izvođenje iste. Na kraju kada je utvrđen termin CORE biopsije, pacijenti su u obavezi donijeti od porodičnog ljekara bolničku uputnicu.