Relativno “mlada”, osnovana kao samostalna krajem 2008. godine, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju danas predstavlja jednu respektabilnu Službu u našoj Ustanovi koja ima veliki uticaj u procesu potpunog oporavka naših pacijenata.

Primarna funkcija Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jeste rana rehabilitacija i pomoć pacijentima koji su bili ili se još nalaze na liječenju u našoj Ustanovi u nekim drugim odjeljenjima poput ortopedije, internog, neurologije itd.

Kontinuiranom edukacijom medicinskog kadra, te modernizacijom opreme koja se koristi tokom pružanja usluga fizikalne rehabilitacije i uvođenjem novih usluga koje mogu ponuditi svojim korisnicima, iz Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju naše Ustanove obavještavaju korisnike da pored redovnih pacijenata koji su liječeni u dobojskoj Bolnici imaju kapacitet da budu otvoreni u pružanju usluga svim građanima uz predhodno naručivanje za termine na broj telefona 053/241-022, lokal 681.

Sve usluge koje Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju može da ponudi kao i cijene istih možete pogledati ovdje.

Napominjemo da za sve usluge koje su navedene naznačena je cijena i ne odnosi se na mogućnost pružanja usluga sa specijalističkom uputnicom, nego kao privatni pregled!