JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj obavještava sve svoje korisnike da će od 01.01.2024. godine, u skladu sa Odlukom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske br. 01/095-5199/23, za liječenje u našoj Ustanovi biti neophodno posjedovanje ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE KARTICE.

Odluka o posjedovanju i identifikaciji pacijenata pomoću ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH KARTICA će postati obavezujuća za sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, čime će se unaprijediti način obrade zdravstvenih informacija o pacijentima.

Izuzetak od ove odluke biće omogućen samo Službama hitne pomoći i Centrima urgentne medicine, gdje će biti omogućena pretraga po JMBG.

Napominjemo da u slučaju da je osigurano lice u postupku dobijanja elektronske zdravstvene kartice, istom će se u Fondu izdati potvrda na kojoj će biti identifikacioni broj potvrde, koji će služiti za identifikaciju lica, privremeno dok važi izdata potvrda.

Takođe, državljani zemalja sa kojima BiH i Republika Srpska imaju potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, obavezni su da u svojim matičnim zemljama izvade neophodne obrasce na osnovu kojih će im Fond izdati bolesnički list i dodjeliti identifikacioni broj na osnovu kojeg će moći da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu u našoj Ustanovi.